Chcete vytvoriť vaše vlastné hlasovania?
Žiadny problém s Xoyondo hlasovacou aplikáciou

Xoyondo ponúka dva typt aplikácií pre tvorbu vlastných hlasovaní. Názorové hlasovania a anynymné hlasovania. Vytvorte názorové hlasovanie ak chcete vidieť hlas každého účastníka. Vyberte anynomné hlasovanie ak chcete aby všetko bolo skryté.

Názorové ankety

Názorové hlasovania sú jednoduché na nastavenie. Sú špeciálne jednoduché keď potrebujete zahrnúť veľkú skupinu ľudí. Oproti bežným hlasovaniam môžete hlasovať za možnosť. Pozrime sa bližšie nato ako tento typ hlasovania funguje. Stretnite Lindu.

Linda je majiteľkou tanečného štúdia a chcete organizovať špeciálnu párty pre jej klientov. Chce vedieť aký štýl tanca jej klienti preferujú pre ten večer aby mohla zvyšok podľa toho naplánovať. Rozhodne sa použiť Xoyondo aplikáciu online. Linda poskytne hlasovanie, otázky a popis ktorý špecifikuje možnosti z ktorých si môžu účastníci vybrať. Keďže by hlasujúci nemali voliť pre viac ako jednu možnosť, Linda nastaví relevantnú možnosť.

Hlasovacia aplikácia - nastavenie názorového hlasovania
To je všetko. Lindin hlasovanie je pripravené. Teraz musí pozvať účastníkov do jej hlasovania. Existujú dva typy personalizovaných linkov. Jeden pre účastníkov a jeden pre ňu ako administrátora kde môe riadiť hlady. Linda zašle linky emailov a potom si môže oddýchnuť a čakať na hlasy.
plánovač-app-pozvánky
Keď Linka skontroluje svoje hlasovanie 4 klienti už hlasovali. Môže byť príliš skoro nato povedať, ale vyzerá to tak že majú Salsa night!
online-hlasovací-nástroj

Anonymné ankety

Anonymné ankety sú dobro voľbou ak nechcete aby vaši hlasujúci videli hlasy ostatných hlasujúcich a taktiež ak nepotrebujete vedieť kto hlasoval za ktorú možnosť. Hlasujúci hlasujú bez toho aby zadali ich mená čo garantuje kompletnú anonymitu. Vďaka Xoyondo hlasovacej aplikácii môžete jednoducho nastaviť hlasovanie. Ukážem vám ako to funguje. Spoznajte Briana.

Brian pracuje v dizajnovom štúdiu a v poslednej dobe navrhol tri nové potenciálne logá pre nové klienta. Potom čo odprezentoval jeho návrhy nedostal jasný feedback od kolegov ktorý je najlepší. Preto nastavil online prieskum na Xoyondo. Špecifikuje otázku a možné odpovede.

hlasovací-nástrov-nastavení
To je všetko. Brian pozýva kolegov do hlasovania cez email a čaká na ich hlasy. Potom má konečné objektívny názor o jeho dizajne.
hlasovacia-aplikácia-online

Vyskúšajte si to sám! Vytvorte vaše vlastné Xoyondo hlasovacie aplikácie.