Poll by Igor.
3

Polls

Please vote below.

POLL
Kam pôjdeme na letnú infocestu?
POLL
Ako sa tam dopravíme?
POLL
Akú procedúru by ste si priali v rámci infocesty?