Započnite diskusiju.

Diskutuj sa svojim učesnicima na privatnom sajtu.
Besplatno je! Nije potrebna registracija.
Napravi tablu sa porukama!
privatna tabla za poruke

Postavi grupnu tablu sa porukama i diskutujte u privatnosti.

Voditi dugačke diskusije o određenoj temi sa grupom ljudi nije uvek jednostavno putem emailova. Xoyondo nudi mogućnost da postavite tablu sa porukama gde svi učesnici mogu da ostavljaju poruke i razmenjuju ideje na jednostavan i jasan način koji pojednostavljuje praćenje diskusije.