Da li želite da napravite svoje ankete?
Nema problema sa Xoyondo aplikacijom za ankete

Xoyondo nudi dva tipa anketa koje možete koristiti da napravite svoje ankete. Aketa sa mišljenjem i anonimna anketa. Napravite anketu sa mišljenjem ukoliko želite da vidite kako je koji učesnik glasao. Inače izaberite anonimnu anketu ukoliko želite da glasanje bude poverljivo.

Anketa ispitivanja mišljenja

Ankete sa mišljenjem su jednostavne ankete koje je lako podesiti. One su posebno korisne kada odluka mora da se donese i želite da u proces odlučivanja uključite grupu ljudi. Za razliku od standardnih anketa ovde možete videti ko je kako glasao. Pogledajmo izbliza kako ovaj tip ankete radi. Upoznajte Lindu.

Linda je vlasnica localnog plesnog studia i želi da organizuje posebnu proslavu za svoje klijente. Volela bi da za koji plesni stil njeni gosti preferiraju za to veče pa da može ostatak da isplanira u zavisnosti od toga. Ona je odlučila da napravi Xoyondo anketu na internetu. Linda obezbeđuje opis pitanja ankete i određuje nekoliko opcija od kojih njeni gosti biraju. Pošto učesnici ankete mogu da glasaju za više od jedne opcije Linda je aktivirala odgovarajuću opciju u podešavanjima.

Aplikacija za ankete - podešavanje ankete sa mišljenjem
To je to. Lindina anketa je spremna. Sada mora da pozove učesnike njene ankete. Postoje dva linka za njenu anketu. Jedan za učesnike i jedan za nju kao administratora gde može da menja anketu i organizuje glasove. Linda distribuira link učesnicima na email i čeka da glasovi pristignu.
aplikacija-planer-pozivnice
Kada je Linda ponovo proverila anketu četiri njena klijenta su već glasali. Može biti da je prerano da se kaže, ali u ovom trenutku izgleda da svi žele Salsa veče.
alati-ankete-na-internetu

Anonimna anketa

Anonimna anketa je pravi izbor ukoliko ne želite da Vaši učesnici vide međusobno glasove i ukoliko nije neophodno da znate ko je glasao za koju opciju. Glasanje učesnika bez unošenja njihovih imena garantuje potpunu anonimnost. Sa Xoyondo anketnom aplikacijom možete lako napraviti ovakvu anketu. Hajde da vidimo kako to radi. Upoznajte Brajana.

Brajan radi u dizajnerskom studiu i nedavno je predložio tri potencijalna logo dizajna za novog klijenta. Nakon što je prezentovao svoj rad nije dobio jasan odgovor koji dizajn njegovi saradnici smatraju najboljim. Zbog toga je napravio pregled na internetu na Xoyondo. On je precizirao pitanja i moguće odgovore.

anketa-alati-podešavanja
To je sve. Brajan je pozvao svoje saradnike na svoju anketu preko e-mail i čeka da oni glasaju. Tada će konačno imati objektivno mišljenje o svom dizajnu logoa.
aplikacija-pregledna-na-internetu

Probajte sami! Napravite svoje ankete pomoću Xoyondo aplikacije za ankete.