logo

Organizuj događaje lako.

Besplatno je! Nije potrebna registracija.

Organizuj sastanak!
Više od Xoyondo:

Pronađite datum za Vaš događaj koji će odgovarati svima.

To radi ovako:

1. Izaberite datume i vremena

Odaberi nekoliko mogućih datuma za događaj ili sastanak. Dodatno mogu biti definisana vremena (na primer 14.00-15.00, 16.00-17.00) za svaki dan.

Izaberite moguće datume za događaj

2. Pozovite učesnike.

Pozovite učesnike u Vašu anketu o sastanku elektronskom poštom ili direktno koristeći Xoyondo. Učesnici će dobiti link ka Vašoj ličnoj stranici ankete.

Pošaljite pozivnice elektronskom poštom ili neka Xoyondo uradi to za Vas

3. Pronađi optimalan datum.

Svaki učesnik se izjasnio za datum i vreme koji mu odgovara. Optimalni datum događaja može biti lako određen.

Odredi lako najbolji datum za svoj događaj.
Započnite svoju ličnu anketu o sastanku!
Xoyondo može da uradi više za Vas...
Icon

Slažem se sa opcijom.

Pitajte učesnike za njihovo mišljenje i omogućite im da glasaju.

Napravi anketu!
Icon

Sprovedi anketu.

Neka tvoji učesnici glasaju anonimno.

Napravi anketu!
Icon

Započnite diskusiju.

Diskutuj sa svojim učesnicima na privatnom sajtu.

Napravi tablu sa porukama!
privatna tabla za poruke